Privacybeleid - caribbeanlatin.nl

Privacybeleid

Inleiding
In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Je leest op dit moment de privacy verklaring van CaribbeanLatin. CaribbeanLatin is een sales & marketing bureau dat zich richt op het kennis overdragen aan reisprofessionals en toeristische pers van informatie over reisbestemmingen en reisproducten in de Caribbean en Latijns Amerika.

Denk hierbij aan het delen van reiskennis door middel van advies, het organiseren van workshops en het in contact brengen van vraag en aanbod van reispartners. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door CaribbeanLatin verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door CaribbeanLatin, neem dan gerust contact op!
info@caribbeanlatin.nl | T: 010-2330135
Btw. Nr. NL189.466.145 | KVK Nr. 24400340
CaribbeanLatin is een eenmanszaak, welke wordt gedreven door Monique Peereland.

Doel gegevens
Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door CaribbeanLatin. Deze worden hieronder toegelicht.

Het versturen van mailingen
CaribbeanLatin stuurt via e-mail uitnodigingen voor het bijwonen van workshops, trainingen of presentaties. Deze zijn gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via de gegevens verstrekt door hoofdkantoor of zijn aangemeld, zij het mondeling of tekstueel.

Ontvangers
De gegevens die CaribbeanLatin ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

Mailchimp
De mailings worden verzonden met Mailchimp. Jouw e-mailadres en voornaam worden automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

Prioserve
De e-mail en de back-up van de website van CaribbeanLatin wordt gehost door Prioserve.

Analytics
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Opslagperiode
Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door CaribbeanLatin, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

Het versturen van mailings
Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de mailings of door een mail te sturen naar info@caribbeanlatin.nl

Beveiliging
Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door CaribbeanLatin of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord.

Jouw rechten

01. Recht op inzage
Je hebt het recht om te allen tijde jouw gegevens op te vragen die bij CaribbeanLatin vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met CaribbeanLatin. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

02. Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectifieren door CaribbeanLatin. Je gegevens omtrent de mailings kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mailing.

03.Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij CaribbeanLatin vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

04. Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat CaribbeanLatin niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

05. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil jij niet dat CaribbeanLatin jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via info@caribbeanlatin.nl